BIF - Bopæl Information

SharePoint-løsningen Bopæl Information understøtter kontrollen med kravet om, at ledige, der modtager dagpenge, skal have bopæl og ophold i Danmark. For yderligere information om grundlaget henvises til "Skrivelse nr. 10340 af 19. december 2014 om Retningslinjer for øget kontrol med kravet om bopæl og ophold i Danmark" og skrivelse nr. 9133 af 9. marts 2015 om rejste spørgsmål om a-kassernes undersøgelse af kravet om bopæl og ophold i Danmark".
Den sidste mandag i måneden dannes en "Opmærksomhedsliste" indeholdende de medlemmer, som a-kassen skal undersøge nærmere.

Som a-kassebruger kan du i løsningen foretage opslag på den summariske liste - "Opmærksomhedslisten" - og på de bagvedliggende parametre i "Borgeropslag". Du skal afrapportere resultatet af undersøgelsen på "Borgeropslag".

Du kan læse mere om BIF og se vejledningen til modulet i SharePoint her
 
Spørgsmål til løsningen
Spørgsmål om løsningens anvendelse kan rettes til STAR. Kontaktpersoner er Kenn Sessing Olsen, kso@star.dk, 7221 7715 og Birgitte Kjelgaard Andersen, bka@star.dk, 7221 7705.
 
 

Ændringer og kendte problemstillinger

Løsningen er under indfasning og tilpasse løbende på baggrund af A-kassernes feedback. I indfasningsperioden kun du her på siden følge med i kendte problemstillinger og besluttede / gennemførte ændringer.

Den 1. juli 2015 er frist for afslutning af sager fra januar, februar og marts måned.
A-kasserne anmodes om at afslutte og give tilbagemeldinger om undersøgelserne af de medlemmer, der optrådte på listerne fra januar, februar og marts måned senest 1. juli 2015.
STAR skal blandt andet bruge tilbagemeldingerne til at målrette kontrollen, så færre medlemmer skal undersøges.

Antallet af medlemmer udsøgt i marts måned
STAR har undersøgt årsagerne til, at antallet af medlemmer på listerne var større i marts end i februar. Forklaringen er, at på grund af et "slip" i datastrømmen blev en del af de medlemmer, der skulle have været udsøgt i februar, først udsøgt i marts. Antallet i februar var for lavt og antallet i marts blev derfor højere.

Antallet af udsøgte i april vil derfor blive færre end antallet i marts.

STAR arbejder på at præcisere udsøgningskriterierne og forventer, at det vil betyde et fald i antallet af udsøgte medlemmer fra maj måned.

Antallet af medlemmer, a-kasserne skal undersøge, er større i marts end i februar
STAR er opmærksom på, at antallet af medlemmer, som a-kasserne er anmodet om at undersøge, er større i marts end i februar. Årsagerne hertil vil blive undersøgt umiddelbart efter Påske.
 
Medlemmer der skifter A-kasse kan ikke opdateres - LØST
Som sikkerheden er sat op, kan A-kassen alene opdatere og afrapportere på medlemmer af egen A-kasse. Det betyder at et fraflyttende medlem ikke kan opdateres.
Status:
2015-02-27: Løsningsmuligheder undersøges.
2015-06-25: A-kasserne kan i BIF ikke opdatere udmeldte medlemmer. A-kasserne skal sende cpr-nummer (og kun cpr.nummer) på det udmeldte medlem til star-bi@star.dk, hvorefter pågældende bliver markeret som "Ikke relevant"
 
Medlemmer med CO-adresse vises ikke korrekt - LØST
Der er indmeldt uoverensstemmelse mellem oplysninger om adresse i a-kassernes abonnements ordning med CPR og BIF. Når der i abonnementsordningen står en CO/adresse, står adresse i BIF, som ubekendt.
Status:
2015-02-27: Konkrete eksempler efterlyses – indmeldes til kontaktpersoner i STAR.
2015-03-05: Der efterlyses fortsat konkrete eksempler på problemstillingen.
2015-06-25: Da der ikke er modtaget eksempler på denne problemstilling, betragtes den som løst.
 
Medlemmer med adressebeskyttelse vises ikke i fuld omfang - LØST
Der er ikke adgang til den fulde information for medlemmer med adressebeskyttelse.
Status:
2015-03-04: Med opdatering onsdag den 4. marts 2015 er der nu adgang til medlemmer med adressebeskyttelse. Har et medlem adressebeskyttelse på opslagstidspunktet, vil dette fremgå af markeringen ”Borger har adressebeskyttelse”
 
Medlemmer med udenlandsk adresse vises ikke i fuldt omfang - LØST
Der er ikke adgang til fuld information for medlemmer der er flyttet til udlandet efter afvikling af den månedlige populationskørsel.
Status:
2015-03-04: Med opdatering onsdag den 4. marts 2015 er der nu fuld adgang til oplysninger for medlemmer, der flytter til udlandet. Bemærk at de udenlandske adresseoplysninger kan være mangelfulde (afhænger af opdatering i CPR).
 
Opmærksomhedslisterne indeholder for mange medlemmer - LØST
De filtre der anvendes i de månedlige populationskørsel er for grovmaskede og det betyder blandt andet, at medlemmer med koden ”Tilmeldte a-dagpengemodtagere” medtages.
Status:
2015-02-27: Der er gennemført oprydning fredag den 27. februar 2015 hvilket har reduceret populationen for januar og februar måned 2015 med henholdsvis 1.700 og 1.200 medlemmer.