​​​Fiktive lønsedler

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med SKAT og Politi konstateret snyd med fiktiv oprettelse af virksomheder, fiktive indberetninger af løn og dermed mulighed for snyd med blandt andet udbetaling af dagpenge. I den forbindelse er der udviklet en løsning på SharePoint-platformen, der har til formål at a-kasserne kan udføre kontrol og efterfølgende opsamling de opnåede kontrolresultater.
 
Styrelsens tilsyn sker i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 983 af 29. juni 2016 om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration.
 
Til brugeransvarlige: modulet hedder 'AKI'
 
Spørgsmål til løsningen
Er der spørgsmål til indtastningen af oplysninger eller løsningens indhold, kan følgende kontaktes:
Fuldmægtig Ingeline Schaarup-Jensen, isj@star.dk, 7221 7710