​Job-bro uddannelse Digitale Lodtrækningsværktøj

Job-bro til Uddannelse er et RCT-forsøg, der løber fra primo 2018 til og med 1. kvartal 2020. Formålet med Job-bro til Uddannelse er
a) at udsatte unge under 30 år, der er uddannelsesparate med et år på offentlig forsørgelse, aktivitetsparate eller er i ressourceforløb, påbegynder og gennemfører en ordinær uddannelse og
b) at udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den uddannelsesrettede indsats for de udsatte unge.
 
I den forbindelse er der udviklet en løsning på SharePoint-platformen, der har til formål at understøtte jobcentrenes sagsbehandlere med visitationen af borgere til Job-bro til Uddannelse forsøget og tilfældigt placere disse enten i deltagergruppen eller kontrolgruppen
 
Til brugeransvarlige: modulet hedder 'JBU'
 
Spørgsmål til løsningen
Er der spørgsmål til indtastningen af oplysninger eller løsningens indhold, kan følgende kontaktes:
Anne Koefoed Ravn, akr@star.dk, 7214 2046