​​​​​Selvbooking rapporter


Til opfølgning på antallet af selvbookinger og indkaldelser er oprettet denne rapporteringsløsning. Løsningen indeholder en række faste rapporter der bl.a. viser fordeling af selvbookede og indkaldte samtaler over tid, afholdelsesprocenter, udvikling af selvbooking omfang m.m.

Data der udstilles er fra alle tilgængelige kilder, det vil sige Jobcenter Planner, Jobnet og KSS, men indeholder ikke samtaler indkaldt og afholdt af a-kasserne. Du kan se vejledningen for rapporteringsløsningen her.