​​​SKATTEREGISTERUNDERSØGELSE - MEDARBEJDENDE ÆGTEFÆLLEStyrelsen vil på sigt anvende SharePoint-løsningen i forbindelse med afrapportering inden for flere forskellige områder, fx afrapportering af skatteregisterundersøgelser, afrapportering af rettidighed for fremsendelse af høringsbreve og brug af servicebreve, samt afrapportering af kontrollen ved brug af Indkomstregisteret. For at lette a-kassens afrapporteringer har styrelsen lavet en hovedgruppe, der favner flere del-løsninger. Hovedgruppens navn er "Indkomstregister".
 
Styrelsen vil fremsende brev til a-kasserne om de enkelte del-løsninger, når disse er tilgængelige.
 
Adgang til hovedgruppen "Indkomstregister" gives til medarbejdere i a-kasserne. Adgangen giver automatisk adgang til alle del-løsninger under hovedgruppen.
 
 
Til brugeransvarlig: Modulet hedder 'AKI'