​​​TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE   Tilfredsheden med samtaler afholdt i jobcentre og hos anden aktør blev gennemført i et pilotprojekt i foråret 2014 i kommunerne: Slagelse, Næstved, Rudersdal, Gentofte og København. Efter gennemførelse af pilotprojektet er målingerne blevet videreført i de berørte kommuner.   I foråret 2015 blev tilfredshedsmålingerne rullet ud til yderligere 15 kommuner i det jobrettede projekt. Følgende kommuner blev koblet på projektet: Brønderslev, Esbjerg, Faxe, Frederikshavn, Gladsaxe, Gribskov, Hjørring, Holbæk, Jammerbugt, Kalundborg, Norddjurs, Skanderborg, Sorø, Stevns og Vordingborg. Tilfredshedsmålingerne kører således i 20 kommuner. Målingerne forventes udrullet til resten af landet primo 2016.   Resultaterne af tilfredshedsmålingerne vises i SharePoint med det formål, at jobcentrene dels kan følge tilfredsheden med jobsamtaler i eget jobcenter, og dels at de kan benchmarke i forhold til tilfredsheden for de øvrige pilotkommuner samlet set.   Desuden vises der en rapport med generel statistik for svarfordelingen i eget jobcenter samt for alle pilotkommunerne samlet set. Du kan læse mere om tilfredshedsundersøgelse samt en vejledning til modulet i SharePoint her.   Spørgsmål til løsningen Er der spørgsmål til løsningens indhold, kan følgende kontaktes:Specialkonsulent Mette Gregers Jensen, mgj@star.dk / 7221 7765   Log på