​​​Uber kommune

Løsningen understøtter STAR’s behov for udstilling af specifikke CPR-numre til kommune kontrol og den efterfølgende opsamling af de opnåede kontrolresultater.
​​​​Beskæftigelsesministeriet har anmodet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om at indsamle resultatet af kommunernes sags-behandling af UBER-sager. Der henvises til BEU 419 (alm. Del 2017/2018). fra kommunerne. I den forbindelse er der udviklet en løsning på SharePoint-platformen, der har til formål at kommunerne kan opsamling de opnåede kontrolresultater.
 
Til brugeransvarlige: modulet hedder 'KUB'
 
Spørgsmål til løsningen
Er der spørgsmål til indtastningen af oplysninger eller løsningens indhold, kan følgende kontaktes:
Fuldmægtig Ingeline Schaarup-Jensen, isj@star.dk, 7221 7710