​​​​​​Udenlandske arbejds- og forsikringsperioder - AKU

Fra den 1. april 2015 foretager a-kasserne digital indberetning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af udenlandske arbejds- og forsikringsperioder, som er medregnet ved udbetaling af ydelser fra a-kassen fra og med 1. januar 2015. Løsningen er udviklet på en SharePoint platform og giver mulighed bl.a. for løbende styring og overvågning af hvem der modtager ydelser fra a-kassen, og styring af a-kassernes underretninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på SED U020 (mellemstatslig refusion).

 
Spørgsmål til løsningen
Spørgsmål om løsningens anvendelse kan rettes til STAR. Kontaktperson er Ingeline Schaarup-Jensen, isj@star.dk
og Marie Outzen, mou@star.dk
 
Spørgsmål om funktionaliteten og autorisation (herunder oprettelse af brugere), kan rettes til STAR Landssupport på e-mail sharepoint@star.dkeller telefon 7025 8725 mellem 8:00 og 12:00.

​​​​