​​​​​​KLV – KVARTALSOVERSIGT FOR LØNTILSKUDS- OG VIRKSOMHEDSPRAKTIKFORLØB

KLV er et udtrækssystem i SharePoint, hvor beskæftigelsesregionerne og jobcentrene løbende kan trække en detaljeret oversigt over samtlige løntilskuds-, nytteindsats- (fra og med KLV for 1. kvartal 2014) og virksomhedspraktikforløb, som jobcentret har iværksat, og som er i gang eller blevet afsluttet i det pågældende kvartal.
 
KLV-oversigterne offentliggøres med oplysninger for et kvartal omkring 1½ måned efter slutningen på det pågældende kvartal.
 
Formålet med kvartalsoversigterne er at øge transparensen omkring jobcentrenes iværksættelse af forløb i løntilskud, nytteindsats og virksomhedspraktik i jobcentrene og i LBR, som modtager de udtrukne KLV-rapporter fra jobcentrene.
 
Kvartalsoversigterne er baseret på jobcentrenes indberetninger til Arbejdsmarkedsstyrelsen af løntilskuds-, nytteindsats- og virksomhedspraktikforløb. Oversigterne udstiller oplysningerne, som er sammenkørt med oplysninger om personens seneste beskæftigelse og oplysninger om navn, størrelse, branche, sektor og geografiske placering for de virksomheder, hvor løntilskuds- og virksomhedspraktikforløbene har fundet sted.
 

Spørgsmål til løsningen
Er der spørgsmål til løsningen, kan følgende kontaktes:
Specialkonsulent Mette Gregersen, mgj@star.dk / 7221 7765​